واقعاً چرا؟

اگر بیشعورها عاشق می شوند فقط به یک دلیل است:
می خواهند در هیچ چیز کم نیاورند، از جمله عشق.


-وینفرد، عاشق شکست خورده ی یک بیشعور

(برگرفته از کتاب بی شعوری)

=====

در کتاب بی شعوری آخر هر فصل تمرینهایی وجود داره که به شخص کمک میکنه بیشعوری خود یا اطرافیانشو کشف کنه. مثلاً: هر چند وقت یکبار دوستانی انتخاب میکنید که بیشعورند؟ این مطلب بیانگر چه چیزی میتواند باشد؟!

به امید شفای همه ی بیشعوران عالم (شامل خودم:دی )

/ 1 نظر / 26 بازدید