ترک عادت موجب مرض نیست!

بعد از کلی اصرار مامانم بالاخره وسائل اتاقم تو خونه ی اونا رو جمع و جور کردم. چقدر برگه جمع شده بود! اسلاید درسهای مختلف... سوالات امتحانی زیراکس شده... جزوه... مقاله های پرینت شده... از حجم زیاد برگه هایی که باید دور ریخته میشد شرمنده شدم! آشغالا رو که بردم تو حیاط اصلاً روم نمیشد تو چشم درختا نگا کنم نگران

خدا رو شکر عادت پرینت گرفتنم الان ترک شده و فقط چیزای خیلی ضروری رو پرینت میگیرم.

/ 0 نظر / 29 بازدید