این آهنگ که برای فیلم دل شدگان ساخته شده رو خیلی دوست دارم ولی نمیدونم چرا تا بحال خود فیلم رو ندیده بودم.

فیلم داستان گروهی هنرمند و دل شده ست که ایران رو برای ضبط موسیقی سنتی به قصد پاریس ترک میکنند. داستان عشقه این داستان. این که هر کدوم از اعضای گروه چطور وارد موسیقی شدند، و اینکه عشق به موسیقی از درون اونها جوشیده بود و همه مست از این عشق بودند خیلی قشنگ نشون داده شده بود.
به نظر من فیلم داستان خیلی ساده ای داره. و این فقط حاتمیه که میتونه به زیباترین شکل ممکن این داستانو به تصویر بکشه.
وقتی فیلمنامه رو علی حاتمی نوشته باشه اولین چیزی که انتظار دارین دیالوگهای فوق العاده ست. شعر آهنگ رو هم خود حاتمی با توجه به مضمون فیلمنامه ساخته. محمدرضا شجریان با صدای فوق العادش آهنگو خونده.

شاید شنیده باشید شعرشو... گل چهره مپرس آن نغمه سرا از تو چرا جدا شد...