قبلاً یه چیزایی از TED گذاشته بودم. این یکی رو امروز دیدم که خیلی جالب بود :

The person you really need to marry

خیلی جالب بود :)

حرفی که آخرش میزنه... وقتی خودتو دوست داری، در ارتباط با بقیه نگران این نیستی که آیا اونا تو رو دوست دارن یا نه. بلکه به این فکر میکنی که آیا من با این فرد خوشحالم؟ آیا من این فرد رو دوست دارم؟

وقتی هنوز خودمونو به اندازه کافی دوست نداریم، فقط دنبال کسی میگردیم که ما رو دوست داشته باشه و کمبود محبت ما رو جبران کنه. اینجوری ولی خودمونو نادیده گرفتیم! برای اینکه رابطه، دوام پیدا کنه، بخشی از رابطه که دید ما نسبت به طرف مقابله بسیار اهمیت داره. پس ازش غافل نشیم :)

ما باید اول با خودمون ازدواج کنیم!