سایتی مجانی برای آموزش آنلاین زبان

دو روز دیگه دیدین من عین بلبل آلمانی حرف میزنم تعجب نکنید نیشخند
برم یه کارتون آلمانی ببینم الان. خیلی کانفیدنتم الان نسبت به سطح زبانم مژه