37 چیز که در پیری حسرت آن را میخورید:

1-      مسافرت نکردن وقتی امکانش را داشته باشید : هر چه بزرگتر میشوید مسافرت رفتن سخت تر میشه ... برای نفرات بیشتری باید هزینه بپردازید یا در پیری دیگه نمیتونید به مسافرت برید!

2-      یاد نگرفتن یک زبان دیگر

3-      ماندن در یک رابطه ی بد: کسانی که از یک رابطه ی بد خارج میشوند، همیشه افسوس میخورند که چرا زودتر این کار را نکردند

4-      محافظت نکردن از خود در برابر آفتاب سوختگی : کسانی که از خودشان در مقابل آفتاب سوختگی محافظت نمیکنند احتمال ابتلا به سرطان پوست را بسیار بیشتر دارند

5-      از دست دادن کنسرت خواننده ی محبوبتان

6-      ترسیدن از انجام کارها

7-      در اولویت قرار ندادن انجام ورزش و تناسب اندام

8-      اجازه بدهید که فقط با وظایفی که برای شما بعنوان یک مرد/زن تعریف شده، روزگار بگذرانید

9-      استعفا ندادن از شغل آزار دهنده و رنج آور

10-  تلاش نکردن در مدرسه

11-  تشخیص ندهید که چقدر زیبا هستید

12-  ترسیدن از گفتن "دوستت دارم"

13-  گوش نکردن به نصیحت پدر مادرتان – من همین الان پیشیمون از اینکه به حرف پدرم گوش نکردم L

14-  گذراندن جوانی در حالیکه غرق در خودتان بوده اید -  هیچ کس در کره ی زمین مشکلات مرا ندارد!!

15-  زیاد اهمیت دادن به آنچه بقیه فکر می کنند

16-  بیشتر مواظب رؤیاهای دیگران بودن تا رؤیاهای خودتان

17-  به اندازه ی کافی با سرعت حرکت نکردن و وقت تلف کردن

18-  لجبازی کردن و غر زدن و کینه ورزی به کسانی که دوستتان دارند

19-  ایستادگی نکردن برای خاطر خودتان!

20-  به اندازه ی کافی داوطلب نبودن – در پیری حسرت میخورید که چرا برای بهتر شدن جهان کاری نکردید

21-  محافظت نکردن از دندان هایتان

22-  از دست دادن زمان برای سؤال پرسیدن از پدر بزرگ و مادربزرگتان قبل از اینکه آنها بمیرند

23-  بیش از حد کار کردن

24-  یاد نگرفتن درست کردن یک وعده غذای فوق العاده

25-  به اندازه ی کافی صبر نکردن برای استفاده از لحظه

26-  تمام نکردن کارهایی که شروع کرده اید

27-  یاد نگرفتن یک یک حقه ی عالی برای مهمانی

28-  اجازه دهید که با "انتظارات فرهنگ جامعه" شخصیت شما  تعریف شود

29-  اجازه ندهید دوستی ها روال خود را سپری کنند -  قطع کردن روابط با هر مشکل کوچکی...

30-  به اندازه ی کافی با بچه هایتان بازی نکردن

31-  هرگز یک ریسک بزرگ را نپذیرفتن (بخصوص درباره ی عشقتان)

32-  زمان نگذاشتن برای توسعه ی ارتباطات و شبکه ی اجتماعی

33-  بیش از حد نگران بودن

34-  درگیر شدن در درام های غیر ضروری زندگی ...

35-  زمان کافی سپری نکردن با کسانی که دوستشان دارید

36- در مقابل بقیه هیچ چیزی ارائه نداده باشید

37- سپاسگذار نبودن به خاطر آنچه دارید و قدردان نبودن