ساده ترین کار جهان این است که خود باشی
و دشوار ترین کار جهان این است که کسی باشی که دیگران میخواهند . . .

 

 

پی نوشت: این عکسا رو هم که نصفشو من از اینور اونور برمیدارم بدون رفرنس... این یکیم که روش هی نوشته کپی رایت. چیکار کنم من الان؟ دل شکسته